• Vejen til bedre kvalitet
  • Vejen til bedre kvalitet
  • Vejen til bedre kvalitet

GARANTI

Vi er medlem af Danske Malermestre

Malerarbejde er et visuelt stykke arbejde, og der kan være mange meninger om hvordan kvalitetsarbejde ser ud inde for malerfaget. Vi garanterer derfor altid at vores arbejde lever op til brancheforeningernes kvalitetsnormer for malerarbejde. Se denne folder “visuel bedømmelse af malerfaget“ som beskriver hvad du kan forvente og hvordan malerarbejde skal bedømmes.

Hvad kan du forvente af vores kvalitet?

Hos Schønemann & Co. Malerfirma har vi forpligtet os til at udføre kvalitetsarbejde. Som medlem af Danske Malermestre er vi omfattet af en garantiordning.

Den har til formål at sikre, at du/I får et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde. Hvis malerarbejdet mod forventning ikke lever op til dit/jeres behov, kan sagen indbringes for Danske Malermestres Garantiordning. Her udpeges en uvildig syns- og skønsmand, der vil vurdere arbejdet. Hvis du/I får medhold vil malerarbejdet blive afsluttet uden beregning.

Vi ønsker tilfredse kunder, og vi afslutter derfor ikke sagen, før du er tilfreds. Skulle uenighed mod forventning opstå, vil Garantiordningen dække for følgende:

  • Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.
  • Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.
  • Boligforeninger i boligudlejnings- andelsbolig- og ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejder, når foreningen højst omfatter 10 boliger.
  • Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv.

Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med udbedring af mangler og den efterfølgende rengøring. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Hvis sagen er af større omfang henvises til civilretslig behandling. Læs mere om garantiordningen her: https://malermestre.dk/

Vi garanterer, at vi kan hjælpe jer med projektet

Listen er lang, over hvilke typer arbejde vi beskæftiger os med dagligt. Har du ansvaret for istandsættelsen af jeres bygninger, kontor eller foreningens renovering, så tag endelig kontakt til os.

OM VIRKSOMHEDEN

Schønemann & Co er en virksomhed, som blev stiftet af Erling Schønemann i 1982. I 2016 overdrog Erling virksomheden til næste generation, som i dag ledes af Søren Kaj Gudnitz under J&R Gruppen.

EN TRYG OPLEVELSE

✔︎ Faguddannede medarbejdere
✔︎ Medlem af garantiordning
✔︎ Skriftlige tilbud der holder
✔︎ Vi dækker hele Sjælland
✔︎ Kvalitet til tiden

Schønemann & Co   |   CVR: 34075883   |   Persondatapolitik


CVR 34075883

© Copyright – All rights reserved.

Til top